حقوق

اعتبارات

1. كاربران باید هنگام سفارش کارت مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحيح و به طور كامل پر نمايند. بديهي است درصورت ورود اطلاعات ناقص يا نادرست، سفارش كاربر قابل پيگيري و تحويل نخواهد بود. 

2. فروشگاه آریانور، به اطلاعات مخفى يا خصوصی اشخاصى كه از خدمات سايت استفاده ميكنند، احترام گذاشته و از آن محافظت مي كند.

3. اين توافق نامه تحت قوانين کشور جمهوری اسلامی ايران مقرر می گردد و به معنی توافق کامل کاربر با شرايط استفاده از وب سايت فروشگاه آریانور خواهد بود و جايگزين کليه توافقات قبلی يا جاری محسوب می شود.

تنظیمات

فهرست

برای ذخیره موارد مورد علاقه خود ثبت نام کنید.

ورود