XIMA

XIMA

درایو 11KW سه فاز لیفت زیما درایو 11KW سه فاز لیفت زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان8,430,000
درایو 11KW سه فاز لیفت زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری بالابری اعم از آسانسور، جرثقیل و بالابر کد محصول: L200C110-3 ولتاژ ورودی:380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 28.9...
مشاهده سریع
عشق
درایو تکفاز 0.37KW سری G زیما درایو تکفاز 0.37KW سری G زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان2,050,000
درایو تکفاز 0.37KW سری G زیماساخت: ایران تکفاز  24 ماه گارانتی بدون قید وشرط کاربری عمومی صنعتی مدل محصول: G100A004-1 ولتاژ ورودی: 220 ولت تکفاز ولتاژ خروجی: 220 ولت سه فاز جریان ورودی: 5.6 آمپر جریان خروجی: 3 آمپر
مشاهده سریع
عشق
درایو تکفاز 0.75KW سری (G) زیما درایو تکفاز 0.75KW سری (G) زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان2,100,000
درایو تکفاز 0.75KW سری G زیماساخت: ایران تکفاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری عمومی صنعتی کد محصول:G100A008-1 ولتاژ ورودی: 220 ولت تکفاز ولتاژ خروجی: 220 ولت سه فاز جریان ورودی: 9.8 آمپر جریان خروجی: 5 آمپر
مشاهده سریع
عشق
درایو 4KW سه فاز لیفت زیما درایو 4KW سه فاز لیفت زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان4,140,000
درایو 4KW سه فاز لیفت زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری بالابری اعم از آسانسور، جرثقیل و بالابر کد محصول: L100B040-3 ولتاژ ورودی:380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 10.8...
مشاهده سریع
عشق
درایو 15KW سه فاز لیفت زیما درایو 15KW سه فاز لیفت زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان9,890,000
درایو 15KW سه فاز لیفت زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری بالابری اعم از آسانسور، جرثقیل و بالابر کد محصول: L200C150-3 ولتاژ ورودی:380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 40.3...
مشاهده سریع
عشق
درایو 7.5KW سه فاز لیفت زیما درایو 7.5KW سه فاز لیفت زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان6,440,000
درایو 7.5KW سه فاز لیفت زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری بالابری اعم از آسانسور، جرثقیل و بالابر کد محصول: L100B075-3 ولتاژ ورودی:380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 21...
مشاهده سریع
عشق
درایو 3KW سه فاز لیفت زیما درایو 3KW سه فاز لیفت زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان3,530,000
درایو 3KW سه فاز لیفت زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری بالابری اعم از آسانسور، جرثقیل و بالابر کد محصول: L100B030-3 ولتاژ ورودی:380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 9.7...
مشاهده سریع
عشق
درایو 5.5KW سه فاز لیفت زیما درایو 5.5KW سه فاز لیفت زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان5,150,000
درایو 5.5KW سه فاز لیفت زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری بالابری اعم از آسانسور، جرثقیل و بالابر کد محصول: L100B065-3 ولتاژ ورودی:380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 14.2...
مشاهده سریع
عشق
درایو0.75KW-3PH زیما درایو0.75KW-3PH زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان2,680,000
درایو0.75KW-3PH زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری عمومی صنعتی کد محصول:G100B008-3 ولتاژ ورودی: 380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 3.2 آمپر جریان خروجی: 3 آمپر
مشاهده سریع
عشق
درایو 2.2KW-3PH زیما درایو 2.2KW-3PH زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان3,080,000
درایو 2.2KW-3PH زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری عمومی صنعتی کد محصول:G100B022-3 ولتاژ ورودی: 380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 7.6 آمپر جریان خروجی: 7 آمپر
مشاهده سریع
عشق
درایو 2.2KW لیفت زیما درایو 2.2KW لیفت زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان2,770,000
درایو 2.2KW لیفت زیماساخت: ایران تکفاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری بالابری اعم از آسانسور، جرثقیل و بالابر کد محصول: L100B022-1 ولتاژ ورودی:220 ولت تکفاز ولتاژ خروجی: 220 ولت سه فاز جریان ورودی: 22 آمپر جریان...
مشاهده سریع
عشق
درایو 2.2KW سری G زیما درایو 2.2KW سری G زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان2,750,000
درایو 2.2KW سری G زیماساخت: ایران تکفاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری عمومی صنعتی کد محصول: G100B022-1 ولتاژ ورودی: 220 ولت تکفاز ولتاژ خروجی: 220 ولت سه فاز جریان ورودی: 22 آمپر جریان خروجی: 11 آمپر
مشاهده سریع
عشق
درایو 7.5KW-3PH زیما درایو 7.5KW-3PH زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان6,380,000
درایو 7.5KW-3PH زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری عمومی صنعتی کد محصول:G200C075-3 ولتاژ ورودی: 380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 21 آمپر جریان خروجی: 19 آمپر
مشاهده سریع
عشق
درایو 3KW لیفت زیما درایو 3KW لیفت زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان3,170,000
درایو 3KW لیفت زیماساخت: ایران تکفاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری بالابری اعم از آسانسور، جرثقیل و بالابر کد محصول: L100B030-1 ولتاژ ورودی:220 ولت تکفاز ولتاژ خروجی: 220 ولت سه فاز جریان ورودی: 34.7 آمپر جریان...
مشاهده سریع
عشق
درایو تکفاز 1.5KW سری G زیما درایو تکفاز 1.5KW سری G زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان2,490,000
درایو تکفاز 1.5KW سری G زیماساخت: ایران تکفاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کد محصول: G100B015-1 کاربری عمومی صنعتی ولتاژ ورودی: 220 ولت تکفاز ولتاژ خروجی: 220 ولت سه فاز جریان ورودی: 18.5 آمپر جریان خروجی: 9 آمپر
مشاهده سریع
عشق
درایو تکفاز 3KW سری G زیما درایو تکفاز 3KW سری G زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان3,140,000
درایو تکفاز 3KW سری G زیماساخت: ایران تکفاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری عمومی صنعتی کد محصول: G100B030-1 ولتاژ ورودی: 220 ولت تکفاز ولتاژ خروجی: 220 ولت سه فاز جریان ورودی: 34.7 آمپر جریان خروجی: 16.5 آمپر
مشاهده سریع
عشق
درایو تکفاز 1.1KW سری G زیما درایو تکفاز 1.1KW سری G زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان2,200,000
درایو تکفاز 1.1KW سری G زیماساخت: ایران تکفاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری عمومی صنعتی کد محصول: G100A011-1  ولتاژ ورودی: 220 ولت تکفاز ولتاژ خروجی: 220 ولت سه فاز جریان ورودی: 12 آمپر جریان خروجی: 6 آمپر
مشاهده سریع
عشق
درایو 1.5KW-3PH زیما درایو 1.5KW-3PH زیما
مشاهده سریع
عشق
‎تومان2,950,000
درایو 1.5KW-3PH زیماساخت: ایران سه فاز 24 ماه گارانتی بی قید و شرط کاربری عمومی صنعتی کد محصول:G100B015-3 ولتاژ ورودی: 380 ولت سه فاز ولتاژ خروجی: 380 ولت سه فاز جریان ورودی: 5.4 آمپر جریان خروجی: 5 آمپر
مشاهده سریع
عشق
نمایش 1 تا 18 از 26 مورد

تنظیمات

اشتراک گذاری

منو

برای ذخیره موارد محبوب خود یک حساب در آریانور ایجاد کنید.

ورود

برای استفاده از لیست علاقه مندی های یک حساب رایگان ایجاد کنید.

ورود