لامپ هالوژن

نام تجاری

گارانتی

LG

LG

کنترل مجیک LG AN-MR500 کنترل مجیک LG AN-MR500
مشاهده سریع
عشق
4,784,400 تومان
ریموت کنترل  ال جی مجیک LG AN-MR500 مناسب تلویزیون ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
کنترل ال جی شهاب کشویی کنترل ال جی شهاب کشویی
مشاهده سریع
عشق
138,000 تومان
ریموت کنترل  شهاب کشویی مناسب تلویزیون شهاب و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل LG 6710V00126R کنترل LG 6710V00126R کنترل LG 6710V00126R
مشاهده سریع
عشق
149,100 تومان
ریموت کنترل  LG 6710V00126R اصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل LCD LG MKJ32022814 کنترل LCD LG MKJ32022814
مشاهده سریع
عشق
138,000 تومان
ریموت کنترل  LG مناسب تلویزیون LGو دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل LCD LG AKB73655814 کنترل LCD LG AKB73655814
مشاهده سریع
عشق
138,000 تومان
ریموت کنترل LCD LG AKB73655814 مناسب تلویزیون LGو دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل گلداستار 105-230M ریموت کنترل گلداستار 105-230M ریموت کنترل گلداستار 105-230M
مشاهده سریع
عشق
80,880 تومان
ریموت کنترل  کنترل گلداستار 105-230Mاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل MKJ30036801 LG ریموت کنترل MKJ30036801 LG
مشاهده سریع
عشق
71,160 تومان
ریموت کنترلMKJ30036801 LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد....
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00126U LG ریموت کنترل 6710V00126U LG
مشاهده سریع
عشق
87,840 تومان
ریموت کنترل 6710V00112D LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00112D LG ریموت کنترل 6710V00112D LG ریموت کنترل 6710V00112D LG
مشاهده سریع
عشق
149,000 تومان
ریموت کنترل  کنترل 6710V00112D LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00090A LG ریموت کنترل 6710V00090A LG
مشاهده سریع
عشق
79,440 تومان
کنترل 6710V00090A LG مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00077T LG ریموت کنترل 6710V00077T LG
مشاهده سریع
عشق
77,640 تومان
کنترل 6710V00077T LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00063F LG ریموت کنترل 6710V00063F LG
مشاهده سریع
عشق
91,560 تومان
ریموت کنترل  LG 6710V00126R اصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00061D LG ریموت کنترل 6710V00061D LG
مشاهده سریع
عشق
146,000 تومان
ریموت کنترل  کنترل6710V00061D LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00018W LG اصلی ریموت کنترل 6710V00018W LG اصلی
مشاهده سریع
عشق
170,400 تومان
ریموت کنترل  کنترل 6710V00018W LG اصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V000112V LG ریموت کنترل 6710V000112V LG
مشاهده سریع
عشق
75,840 تومان
کنترل 6710V000112V LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 00028S LG ریموت کنترل 00028S LG ریموت کنترل 00028S LG
مشاهده سریع
عشق
74,880 تومان
ریموت کنترل(ریموت) 00028S LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 00017H LG ریموت کنترل 00017H LG
مشاهده سریع
عشق
85,560 تومان
کنترل 00017H LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 000124E LG ریموت کنترل 000124E LG
مشاهده سریع
عشق
73,440 تومان
کنترل (ریموت) 000124E LGصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد....
مشاهده سریع
عشق
نمایش 1 تا 18 از 19 مورد

LG

تاریخچه

فعالیت ال جی از سال 1985 با ترکیب و ادغام دو شرکت LUCKY و GOLDSTARتوسط Koo in Hwoi آغاز گشت.

شرکت لاکی کار ساخت قطعات پلاستیکی را بر عهده داشت و گلداستار تولیدات اکترونیکی را انجام می داد .

زمانی که هووی این دو شرکت را با هم یکی نمود ، وظیفه ی تولیدات الکترونیکی را بر دوش گلداستار گذاشت و کار تولید قاب های پلاستیکی ، رنگ دادن و آراستگی محصولات را برای شرکت لاکی در نظرگرفت.

به این صورت شرکت LUCKY GOLD STAR ملقب به LG جدید ترین تولیدات داخلی را به خود اختصاص داد.

ال جی همیشه درگیر تمایل این شرکت برای ایجاد زندگی بهتر و شادتر بوده است وبا ابتکار در فناوری از طریق آغاز ابتکاری و رشد مداوم ، در حال تبدیل شدن به یک مارک جهانی سریع و هوشمندانه در آینده می باشد.

ال جی الکترونیک در سال 1958 تاسیس شد و از آن زمان به لطف تخصص فن آوری حاصل از ساخت بسیاری از لوازم خانگی مانند رادیوها و تلویزیون ، به عصر پیشرفته دیجیتال راه یافت.

ال جی الکترونیک در قرن بیست و یکم از محصولات جدید بسیاری رونمایی کرده ، فناوری های جدیدی را به صورت دستگاه های موبایل و تلویزیون های دیجیتال به کار گرفته است و همچنان به تقویت موقعیت خود به عنوان یک شرکت جهانی ادامه می دهد.

بررسی اجمالی

فلسفه LG حول محور مردم ، صداقت و پایبندی به اصول اساسی است.

این درک مشتریان ، ارائه راه حل های بهینه و تجربیات جدید از طریق نوآوری بی وقفه است ، بنابراین به مشتریان کمک می کند  تا زندگی بهتر داشته باشند.

شرکت ال جی در تلاش است تا مشتریان را با حساسیت های جدی تشخیص دهد  و  افرادی را که هم چنان به جستجوی فعالیت های جدید ادامه می دهند و برای تجربه بیشتر و دستیابی به زندگی بهتر چالش های جدیدی را در پیش می گیرند شناسایی کند .

ال جی  تصویر برند خود را به تدریج و به طور مداوم ، برای برقراری ارتباط "زندگی خوب" توسعه داده است.

این شرکت  معاصر و در عین حال معتبر می باشد و همیشه فلسفه های اساسی خود را به عرصه مدرن تبدیل می کند.

فعالیت ها ی ال جی

1958تاسیس  LG Electronics

1959 تولید اولین رادیو کره

1965 تولید اولین یخچال کره

1966 تولید اولین تلویزیون کره

 دستیابی1978 به 100 میلیون دلار صادرات

1982 تاسیس اولین پایگاه تولید خارج از کشور در ایالات متحده

1995 شرکت Rebrands به عنوان LG Electronics

همکاری مشترک 1999 برای توسعه پانل های LCD

2005 پیشتاز در بازار شستشوی طبل ایالات متحده

2008  توسعه ی تراشه مودم همراه LTE همراه اول جهان

2009  تبدیل به دومین مارک بزرگ تلویزیون LCD در سراسر جهان 

2011 راه اندازی عینک شاتر به وسیله ی تلویزیون های سه بعدی

2012 فروش تلویزیون 84 اینچ ULTRA HD  برای اولین بار در جهان

2013 شرکت HomeChat for لوازم خانگی هوشمند را معرفی می کند ، شرکت قطعات خودرو را راه اندازی می کند.

2014 معرفی اولین تلویزیون 4K OLED جهان و تلویزیون هوشمند webOS ، معرفی گوشی هوشمند G3 با صفحه نمایش Quad HD

2016 برند برتر SIGNATURE ال جی را معرفی می کند.

مدیریت JEONG-DO

LG Way

"Jeong-do Management" کاربرد منحصر به فرد ال جی در اخلاق است.

ال جی از طریق شیوه های مدیریت منصفانه موفق خواهد شد و مهارت های تجاری ما را مدام توسعه می دهد.

چشم انداز

چشم انداز ال جی تبدیل شدن به یک شرکت پیشرو در بازار با شناخت گسترده ی  بازار است.

هدایت      `

LG از طریق توسعه مداوم توانایی مبتنی بر مدیریت اخلاقی موفق خواهد شد.

فلسفه مدیریت

فلسفه های اساسی مدیریت که اطمینان می دهد LG اهداف فعالیت تجاری خود را به سرانجام می رساند.

لوازم ال جی

             لوازم خانگی و سیستم تهویه ی هوا

             سیستم های صوتی تصویری و محصولات کامپیوتری

             موبایل

             وسیله نقلیه و سیستم های کامپوننت

لوازم خانگی و سیستم تهویه ی هوا

یخچال و فریزر ، ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی ، وسایل آشپزی ، جاروبرقی ، لوازم داخلی ، تهویه مطبوع ، تصفیه  ی هوا ، رطوبت گیر

سیستم های صوتی تصویری و محصولات کامپیوتری

تلویزیون ، صوتی و تصویری ، مانیتور ، رایانه های شخصی و لوازم جانبی ، محصولات تجاری

موبایل

سری G ، سری V ، سری K

وسیله نقلیه و سیستم های کامپوننت

سرگرمی و سرگرمی درون خودرو ، تهویه مطبوع و موتور ، مهندسی خودرو

قیمت محصولات ال جی چگونه است؟

با توجه به کیفیت بسیار  خوب محصولات ال جی قیمت محصولات ال جی  اصلا بالا نیست .

نسبت به سایر برند های وارداتی که محصولات خانگی نیز تولید می نمایند  ، محصولات ال جی دارای  قیمت بهتر و  مناسب تری می باشند  .

راجع به  لوازم الکترونیکی نیز  مانند گوشی های موبایل در مقایسه با سایر برند هایی که وجود دارد ، قیمت گوشی های موبایل ال جی بسیار به صرفه تر است.

ال جی ساخت کجا می باشد؟

 مبدا محصولات ال جی  برای کره جنوبی می باشد اما به طور  دقیق نمی توان گفت   محصولات ال جی ساخت چه کشوری است. این مشخص است که  قطعات محصولات ال جی در کشور کره جنوبی تولید می گردند  اما ممکن است در  کشور های دیگری اعم از  : چین ، مالزی ، مصر ، ایران ، ژاپن و … مونتاژ می گردد .

 اما در نظر داشته باشید که  بیشتر محصولات آن در داخل کشور کره جنوبی تولید و بسته بندی می گردند.

تلویزیون ال جی ساخت کجا می باشد؟

در جواب  این سوال که تلویزیون های ال جی ساخت کجا می باشد باید این را  بدانید که همه تلویزیون های ال جی در یک کشور تولید نمی گردند  و در کشور  های گوناگون تولید  و منتاژ می گردند  که از روی  مدل ، نوع ، قیمت و موارد دیگر می توان پی برد که در کدام کشور ساخته شده است .

اکثر قطعه هایی که  در ساخت تلویزیون های ال جی  به کار گرفته می شود  در خود کشور کره جنوبی تولید می گردند  و این قطعات ساخته شده برای مونتاژ کشور در  کره جنوبی ، چین و مصر مونتاژ آماده می شوند .

lg

 

ادامه مطلبShow less

تنظیمات

اشتراک گذاری

منو

برای ذخیره موارد محبوب خود یک حساب در آریانور ایجاد کنید.

ورود

برای استفاده از لیست علاقه مندی های یک حساب رایگان ایجاد کنید.

ورود