لیست محصولات بر اساس مارک ایلس

پروژکتور 100 وات 90 درجه
پروژکتور 100 وات 90 درجه
100-watt projectors
پروژکتور پر نور الیس با  بدنه آلومینوم و هیت سینک خنک کننده کیفیت بالا ساخت (20 درصد نور بیشتر نسبت به سایر 20 وات ها )و 2 سال گارانتی 
پروژکتور 150 وات 90 درجه
پروژکتور 150 وات 90 درجه
150-watt projectors
پروژکتور پر نور الیس با  بدنه آلومینوم و هیت سینک خنک کننده کیفیت بالا ساخت (20 درصد نور بیشتر نسبت به سایر 20 وات ها )و 2 سال گارانتی 
پروژکتور 20 وات 90 درجه
پروژکتور 20 وات 90 درجه
20-watt projectors
پروژکتور پر نور الیس با  بدنه آلومینوم و هیت سینک خنک کننده کیفیت بالا ساخت (20 درصد نور بیشتر نسبت به سایر 20 وات ها )و 2 سال گارانتی 
پروژکتور 200 وات 90 درجه
پروژکتور 200 وات 90 درجه
200-watt projectors
پروژکتور پر نور الیس با  بدنه آلومینوم و هیت سینک خنک کننده کیفیت بالا ساخت (20 درصد نور بیشتر نسبت به سایر 20 وات ها )و 2 سال گارانتی 
پروژکتور 30 وات 90 درجه
پروژکتور 30 وات 90 درجه
30-watt projectors
پروژکتور پر نور الیس با  بدنه آلومینوم و هیت سینک خنک کننده کیفیت بالا ساخت (20 درصد نور بیشتر نسبت به سایر 20 وات ها )و 2 سال گارانتی 
پروژکتور 50 وات 90 درجه
پروژکتور 50 وات 90 درجه
50-watt projectors
پروژکتور پر نور الیس با  بدنه آلومینوم و هیت سینک خنک کننده کیفیت بالا ساخت (20 درصد نور بیشتر نسبت به سایر 20 وات ها )و 2 سال گارانتی 
پنل توکار 7 وات شیشه ای COB
پنل توکار7 وات شیشه ای COB
Built glass panel COB
پنل تو کار شیشه ای شفاف دارای دو طرح گرد و مربع و رنگ ها سفید و آفتابی و دو سال گارانتی و کیفیت ساخت بالا
دارای خط برش 80 میلیمتر
پنل دور آبی 3+3 وات
پنل دور آبی 3+3 وات توکار و روکار
پنل دور آبی 3+3 وات توکار الیس دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی
پنل دور آبی 3+6 وات
پنل دور آبی 3+6 وات توکار و روکار
پنل دور آبی 3+6 وات توکار الیس دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی
پنل دور آبی 4+12 وات
پنل دور آبی 4+12 وات توکار و روکار
پنل دور آبی 3+6 وات توکار الیس دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی و پنل مربع و گرد
پنل دور آبی 6+18 وات
پنل دور آبی 6+18 وات توکار و روکار
پنل دور آبی 6+18 وات توکار الیس دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی و پنل مربع و گرد
پنل سرامیکی 12 وات توکار
پنل سرامیکی 12 وات
12 watt ceramic panel
پنل سرامیکی 12 وات الیس توکار داری خط برش 153 میلیمتر دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی