لامپ سوزنی

لامپ هالوژنی مدادی 500
42,300 تومان
(بدون مالیات)
لامپ هالوژنی مدادی 500 یک لامپ که همه شما حداقل یک بار در میوه فروشی ها دیده اید قبل از از خرید این لامپ توجه کنید که این لامپ بسیار پر مصرف و گرما زیادی ایجاد میکند.
ولتاژ : 220 ولتتوان : 500  وات رنگ  : 2800 کلوینتوان نوری : 5000  لومن 
ضریب بهره ( PF ) :  یک ( 1 ) 
سرپیچ :  مدادی  Double Ended
لامپ هالوژنی مدادی 1000
52,300 تومان
(بدون مالیات)
لامپ هالوژنی مدادی 500 یک لامپ که همه شما حداقل یک بار در میوه فروشی ها دیده اید قبل از از خرید این لامپ توجه کنید که این لامپ بسیار پر مصرف و گرما زیادی ایجاد میکند.
ولتاژ : 220 ولتتوان : 1000  وات رنگ  : 2800 کلوینتوان نوری : 10000  لومن 
سرپیچ :  مدادی  Double Ended