لامپ کم مصرف فلوریسنت سرپیچ معموله گرد و 2d

لامپ کم مصرف 

زیرشاخه ها

 • لامپ مهتابی 36 وات مدل FPL پایه 2G11 بسته 4 عددی

  49,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ترانس لامپ گرد منبع تغذیه لامپ گرد فلوریسنت در توان ها 22w-32w-40w برای روشن کردن لامپ ها گرد فلوریسنت بکار میرود

  78,200 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 28 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست و هشت وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 117 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  141,300 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 24 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست و شیش وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 103 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  137,900 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 22 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست و چهار وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 88 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  129,900 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 20 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 61 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  121,100 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 22 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست و دو وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 74 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  129,400 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 16 وات T4 مهتابی زیر کابینتی شیانزده وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 49 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  94,800 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 18 وات T4 مهتابی زیر کابینتی هجده وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 53 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  108,900 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 12 وات T4 مهتابی زیر کابینتی دوازده وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 44 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  83,400 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 6 وات T4 مهتابی زیر کابینتی شیش وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 26 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  63,300 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چراغ زیرکابینتی 8 وات T4 مهتابی زیر کابینتی هشت وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود, اندازه این چراغ زیر کابینتی دارای طول 34 سانتی متر دارای عرض 24 میلیمتر و ارتفاع 36 میلیمتر

  77,600 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف