دوربین های دومنظوره

دوربین مدار بسته دامZN-CW602
92,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود

دوربین مدار بسته ZN-CW602  دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير سونيSONY
  داراي کيفيت600خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  20 متر
  داراي لنز 3.6mm
DNR/HLC/BLC
24 عدد ال ای دی برای افزایش دید در شب
دوربین مدار بسته ZN-CW603
140,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود

دوربین مدار بسته ZN-CW603  دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير سونيSONY
  داراي کيفيت600خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  40 متر
  داراي لنز 3.6mm
DNR/HLC/BLC
36 عدد ال ای دی برای افزایش دید در شب
دوربین مدار بسته مدل ZN-sw1002-ID
92,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجوددوربین مدار بسته ZN-sw1002-ID  دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير 1/3CMOS HDIS
  داراي کيفيت1000خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  20 متر
  داراي لنز 3.6mm
ICR:DNR/DSP/HLC/BLC
24 عدد ال ای دی برای افزایش دید در شب


دوربین مدار بسته ZN-SW903
72,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود

دوربین مدار بسته دامZN-SW903  دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير 1/3CMOS HDIS
  داراي کيفيت900خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  30 متر
  داراي لنز 3.6mm
DNR/HLC/BLC
36 عدد ال ای دی برای افزایش دید در شب
دوربین مدار بسته ZN-EW702-O
134,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود

دوربین مدار بسته دامZN-EW702-O  دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير سونيSONY
  داراي کيفيت700خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  30 متر
  داراي لنز 3.6mm
DNR/HLC/BLC
24 عدد ال ای دی برای افزایش دید در شب
دوربین مدار بسته ZN-EW703-O
145,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود

دوربین مدار بسته دامZN-EW703-O  دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير سونيSONY
  داراي کيفيت700خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  40 متر
  داراي لنز 3.6mm
DNR/HLC/BLC
36عدد ال ای دی برای افزایش دید در شب
دوربین مدار بسته ZN-EW704
129,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود

دوربین مدار بسته دامZN-EW704  دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير سونيSONY
  داراي کيفيت700خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  50 متر
  داراي لنز 6mm
DNR/HLC/BLC
36عدد ال ای دی برای افزایش دید در شب
دوربین مدار بسته ZN-SW603
50,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود

دوربین مدار بسته دامZN-SW603-O  دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير 1/3CMOS
  داراي کيفيت600خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  50 متر
  داراي لنز 3.6mm
DNR/HLC/BLC
36عدد ال ای دی برای افزایش دید در شب
دوربین مدار بسته ZN-CW602
61,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود

دوربین مدار بسته دامZN-CW602-O  دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير 1/3SONY SUPER HAD CCD
  داراي کيفيت600خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  20متر
  داراي لنز 3.6mm
DNR/HLC/BLC
24عدد ال ای دی برای افزایش دید در شب
دوربین مدار بستهZN-SW1001
128,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود


دوربین مدار بسته دامZN-SW1001   دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير 1/3CMOS HDIS
  داراي کيفيت1000خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  20متر
  داراي لنز 3.6/6mm
DNR/HLC/BLC
2 pcs array LEDعدد ال ای دی برای افزایش دید در شب

دوربین مدار بسته ZN-SW801
115,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود


دوربین مدار بسته دامZN-SW801   دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير 1/3CMOS HDIS
  داراي کيفيت800خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  40متر
  داراي لنز 3.6/6mm
DNR/HLC/BLC
2 pcs array LEDعدد ال ای دی برای افزایش دید در شب

دوربین مدار بستهZN-SW800
122,000 تومان
(بدون مالیات)
ناموجود


دوربین مدار بسته دامZN-SW800   دارای 1 سال گارانتی :
  دوربين ديددرشب ضدآب وگردوغبار
  داراي سنسور تصوير 1/3CMOS HDIS
  داراي کيفيت800خط افقي  تصوير
  داراي بالاترين سطح استاندارد مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار
  داراي توان ديددرشب  20متر
  داراي لنز 3.6/6mm
DNR/HLC/BLC
3pcs array LEDعدد ال ای دی برای افزایش دید در شب