ترمینال

محدود شده توسط
‎تومان3,800 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 10A پارت ده آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها
‎تومان3,800 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 16A پارت شانزده آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها
‎تومان2,550 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 2.5A پارت دو و نیم آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها
‎تومان2,600 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 2.5A پارت دو و نیم آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها
‎تومان7,600 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 25A پارت بیست و  آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها
‎تومان11,200 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 35A پارت سی و پنج و  آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها
‎تومان3,200 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 4A پارت  چهار  آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها
‎تومان19,800 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 50A پارت پنجاه  آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها
‎تومان2,900 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 6A پارت شیش  آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها
‎تومان23,400 (بدون مالیات)
ترمینال ریلی 70A پارت هفتاد  آمپر مورد استفاده در تابلو برق ها

فهرست

 • Welcome to panda theme

  Panda theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. Panda theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

  • Fully Customizable Design
  • Sidebar Shopping Cart

  BUY THIS THEME

  Panda theme

  Panda theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. Panda theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

  Panda theme

  Panda theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. Panda theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

کد QR

تنظیمات

اشتراک گذاری

برای ذخیره موارد محبوب خود یک حساب( ثبت نام کنید) رایگان ایجاد کنید.

ورود

برای استفاده از لیست خواسته ها یک حساب رایگان ایجاد کنید.

ورود