دیواری سنسور دار

چراغ دیواری سنسور دار روشنایی   هوشمند برای کاهش مصرف برق در مکان ها پر تردد که روشی کارامد برای کاهش مصرف برق به طوری که در هنگام ورود فرد به اون مکان چراغ دیواری سنسور دار روشن میشه و هنگام خروج خاموش میشه این سیستم در مصرف برق و وقت  تا 80 درصد صرفه جویی میکند