• لامپ مهتابی 36 وات مدل FPL پایه 2G11 بسته 4 عددی

  49,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ترانس لامپ گرد منبع تغذیه لامپ گرد فلوریسنت در توان ها 22w-32w-40w برای روشن کردن لامپ ها گرد فلوریسنت بکار میرود

  78,200 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قدرت توان: 36W معادل 150 وات لامپ معمولی شیشه ای: T-4، T4، لوله FML، دارای 4 لوله خطی

  41,100 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لامپ U پنج وات 4پین 5 Watt T4 Single Tube 4-Pin  5 وات-9وات T4 لوله تنها 4 پین  فلورسنت رنگ سفید

  53,400 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لامپ مهتابی فلوریسنت گرد T9 لامپ 32 وات T9  3 تا 4 برابر کمتر ازلامپ ها رشته ای مصرف میکند,وبا اندازه جمع و جور خود تولید کنندگان را قادر میسازد لامپ تی9 در فضای محدود روشنایی پر نوری را جا دهند.

  91,300 تومان موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لامپ مهتابی فلوریسنت گرد T9 لامپ 32 وات T9  3 تا 4 برابر کمتر ازلامپ ها رشته ای مصرف میکند,وبا اندازه جمع و جور خود تولید کنندگان را قادر میسازد لامپ تی9 در فضای محدود روشنایی پر نوری را جا دهند.

  77,200 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لامپ مهتابی فلوریسنت گرد T9 لامپ 22 وات T9  3 تا 4 برابر کمتر ازلامپ ها رشته ای مصرف میکند,وبا اندازه جمع و جور خود تولید کنندگان را قادر میسازد لامپ تی9 در فضای محدود روشنایی پر نوری را جا دهند.

  72,100 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لامپ 2D 38W یا مهتابی 10وات جز لامپ هایی که معمولا روی چراغ ها وارداتی وجود داره که دارای نور متقارن و زیباست این لامپ دارای 4 پین به صورت مربع میباشد و برای روشن شدن این مهتابی گرد به ترانس نیاز داره.

  95,600 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لامپ 2D 28W یا مهتابی 10وات جز لامپ هایی که معمولا روی چراغ ها وارداتی وجود داره که دارای نور متقارن و زیباست این لامپ دارای 4 پین به صورت مربع میباشد و برای روشن شدن این مهتابی گرد به ترانس نیاز داره.

  89,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لامپ 2D 10W یا مهتابی 10وات جز لامپ هایی که معمولا روی چراغ ها وارداتی وجود داره که دارای نور متقارن و زیباست این لامپ دارای 4 پین به صورت مربع میباشد و برای روشن شدن این مهتابی گرد به ترانس نیاز داره.

  76,230 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لامپ گرد 22 وات یا مهتابی 22 وات جز لامپ هایی که معمولا روی چراغ ها وارداتی وجود داره که دارای نور متقارن و زیباست این لامپ دارای 4 پین یک طرفه به صورت مربع میباشد و برای روشن شدن این مهتابی گرد به ترانس نیاز داره.

  68,700 تومان موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لامپ گرد 40 وات یا مهتابی 40 وات جز لامپ هایی که معمولا روی چراغ ها وارداتی وجود داره که دارای نور متقارن و زیباست این لامپ دارای 4 پین یک طرفه به صورت مربع میباشد و برای روشن شدن این مهتابی گرد به ترانس نیاز داره.

  89,300 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف