اتحاد(لوتوس)

به لامپ هایی که به شکل خرچنگ است اتحاد یا لوتوس میگویند این لامپ ها در زبان لاتین LS یا Lotus، میگویند