لامپ هالوژن

نام تجاری

گارانتی

کنترل محصولات LG

ریموت کنترل 000124E LG ریموت کنترل 000124E LG
مشاهده سریع
عشق
73,440 تومان
کنترل (ریموت) 000124E LGصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد....
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 00028S LG ریموت کنترل 00028S LG ریموت کنترل 00028S LG
مشاهده سریع
عشق
74,880 تومان
ریموت کنترل(ریموت) 00028S LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00018W LG اصلی ریموت کنترل 6710V00018W LG اصلی
مشاهده سریع
عشق
170,400 تومان
ریموت کنترل  کنترل 6710V00018W LG اصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 00017H LG ریموت کنترل 00017H LG
مشاهده سریع
عشق
85,560 تومان
کنترل 00017H LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V000112V LG ریموت کنترل 6710V000112V LG
مشاهده سریع
عشق
75,840 تومان
کنترل 6710V000112V LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00061D LG ریموت کنترل 6710V00061D LG
مشاهده سریع
عشق
146,000 تومان
ریموت کنترل  کنترل6710V00061D LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00063F LG ریموت کنترل 6710V00063F LG
مشاهده سریع
عشق
91,560 تومان
ریموت کنترل  LG 6710V00126R اصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00077T LG ریموت کنترل 6710V00077T LG
مشاهده سریع
عشق
77,640 تومان
کنترل 6710V00077T LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00090A LG ریموت کنترل 6710V00090A LG
مشاهده سریع
عشق
79,440 تومان
کنترل 6710V00090A LG مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00112D LG ریموت کنترل 6710V00112D LG ریموت کنترل 6710V00112D LG
مشاهده سریع
عشق
149,000 تومان
ریموت کنترل  کنترل 6710V00112D LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل 6710V00126U LG ریموت کنترل 6710V00126U LG
مشاهده سریع
عشق
87,840 تومان
ریموت کنترل 6710V00112D LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل MKJ30036801 LG ریموت کنترل MKJ30036801 LG
مشاهده سریع
عشق
71,160 تومان
ریموت کنترلMKJ30036801 LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد....
مشاهده سریع
عشق
ریموت کنترل گلداستار 105-230M ریموت کنترل گلداستار 105-230M ریموت کنترل گلداستار 105-230M
مشاهده سریع
عشق
80,880 تومان
ریموت کنترل  کنترل گلداستار 105-230Mاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی...
مشاهده سریع
عشق
کنترل LCD LG AKB73655814 کنترل LCD LG AKB73655814
مشاهده سریع
عشق
138,000 تومان
ریموت کنترل LCD LG AKB73655814 مناسب تلویزیون LGو دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل LCD LG MKJ32022814 کنترل LCD LG MKJ32022814
مشاهده سریع
عشق
138,000 تومان
ریموت کنترل  LG مناسب تلویزیون LGو دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل LG 6710V00126R کنترل LG 6710V00126R کنترل LG 6710V00126R
مشاهده سریع
عشق
149,100 تومان
ریموت کنترل  LG 6710V00126R اصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل ال جی شهاب کشویی کنترل ال جی شهاب کشویی
مشاهده سریع
عشق
138,000 تومان
ریموت کنترل  شهاب کشویی مناسب تلویزیون شهاب و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل مجیک LG AN-MR500 کنترل مجیک LG AN-MR500
مشاهده سریع
عشق
4,784,400 تومان
ریموت کنترل  ال جی مجیک LG AN-MR500 مناسب تلویزیون ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
نمایش 1 تا 18 از 18 مورد

کنترل محصولات LG

کنترل محصولات LG

کنترل یا ریموت محصولات LG ارجینال(اصل) با گارانتی آریانور

 برند ال جی دارای محصولات متنوع  می باشد ، که اکثر شما ها با برند و انواع مختلف لوازم آن آشنایی دارید ، زیرا با یکی از محصولات آن ارتباط مستقیم برقرار کرده یا در منزل و یا در منزل اطرافیان شما موجود می باشد.

 برند ال جی در انواع محصولات مختلف از جمله صوتی و تصویری ، موبایل ، لوازم خانگی ، سیستم های تهویه مطبوع و ... می باشد ، که هر کدام از این انواع دارای موارد بسیار زیاد و تنوع ، شکل و ظاهر بسیاری دارند ، که یکسری از این موارد دارای ریموت کنترل هستند ، تا بتوانید از راه دور آن ها را کنترل کرده ، خاموش و روشن کنید و دسترسی راحت تری داشته باشید ، که می توان از جمله محصولات صوتی و تصویری را نام برد که تمامی موارد از جمله تلویزیون ها و ... دارای کنترل می باشد .

می توانید از راه دور به کمک آن تلویزیون را کنترل کنید ، مثلاً خاموش و روشن کردن و یا تغییر کانال و همچنین کم و زیاد کردن صدای تلویزیون که می توانید یک سری از موارد دیگر را نیز از راه دور انجام داده ، تا  انجام امور راحت‌تر شود این امکانات باعث شده تا استقبال بسیار زیادی از محصولات ریموت دار شود ، زیرا می توان با دور بودن از محصول تغییرات لازم را بر روی آن انجام داد همچنین علاوه بر محصول محصولات صوتی و تصویری دیگر محصولات مانند تهویه هوا که شامل کولر ها و اسپلیت ها می‌شود ، نیز دارای کنترل ریموت دار می باشند ، تا بتوانید به راحتی آن را خاموش و روشن کرده و یا تغییرات لازم را بر روی آن انجام دهید.

کنترل تلویزیون ال جی جزو مهم ترین وسایل تلویزیون به حساب می‌آید ، که شما می‌توانید به راحتی به کمک آن تمامی تغییرات موجود بر روی تلویزیون را به وجود آورید ، و اگر کنترل تلویزیون باشد چون مجبور می شوید که از جای خود بلند شده و با استفاده از دکمه های تلویزیون تغییرات لازم را انجام دهید ، که این تا حدودی باعث اذیت شما می شود.

ریموت کنترل ها دارای انواع مختلفی هستند و تمامی برند ها دارای کنترل هستند.

برنامه کنترل تلویزیون های سامسونگ

برند سامسونگ جزو پرفروش ترین لوازم الکتریکی می باشد ،که می توانید از تلویزیون‌های آن نیز که با کیفیت بسیار بالا و صدا و تصویر بسیار عالی هستند ، نام ببرید همچنین شما می توانید به وسیله گوشی های سامسونگ ، تلویزیون سامسونگ را کنترل کنید و حالت ریموت کنترل تلویزیون را برعهده می‌گیرد.

 تلویزیون ها نیز مانند دیگر وسایل از برندهای مختلف تشکیل شده ، که می‌توان از برند سامسونگ ، ال جی ، هواوی ، ناسیونال ، پارس ، صنام و ... نام برد ، که هرکدام از این برندها در اندازه ها و ابعاد مختلف تولید شدند ، که هر کدام از این انواع تلویزیون ها دارای ریموت کنترل دار هستند که به وسیله آن می‌توان تلویزیون را کم و زیاد ، خاموش و روشن و ... کرد.

 برنامه های کنترل تلویزیون یا ریموت تلویزیون نیز موجود هستند ، که می توانید با با نصب کردن این نرم ‌افزار ها کنترل تلویزیون خود را به عهده بگیرید.

انواع ریموت کنترل تلویزیون تمامی برند ها

 ریموت کنترل استارمکس مدل a۱۰۰

 کنترل معمولی تلویزیون های ال جی

 ریموت کنترل کولر گازی گری GREE S

 ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۱۲۲

 ریموت کنترل جادویی ۲۰۱۹ ال جی

 ریموت کنترل استارست مدل SR_2000HD ACE

 کنترل سینما خانگی سونی مدل ۰۴۷

 ریموت کنترل گیرنده دیجیتال دنای مدل G7818

 کنترل کولر گازی تی سی ال

 ریموت کنترل در پارکینگ زومر کد ۴۰۲۰

 کنترل کولر گازی پنجره ای سامسونگ

و ...

انواع محصولات ریموت کنترل دار ال جی

 ریموت کنترل ال جی مدل AN_MR19BA

 ریموت کنترل ال جی مدل RM_1379

 ریموت کنترل ال جی مدل ۶۰۵

ریموت کنترل کولر گازی ال جی مدل ۱۱

ریموت کنترل ال جی مدل دوال اینورتر

 ریموت کنترل کولر گازی ال جی مدل پلاسما

 ریموت کنترل ال جی مدل 07

کنترل ال جی مدل 08

 ریموت کنترل ال جی کد ۱۲۵۶

ریموت کنترل ال جی مدل ۶۷۱1A

 ریموت کنترل ال جی مدل ۱۲۳

ریموت کنترل ال جی مدل ۵۲۴

 ریموت کنترل ال جی مدل ۴۱۴۵1

 کنترل سینمای خانگی و تلویزیون ال جی

کنترل تلویزیون ال جی همه کاره

کنترل تلویزیون ال جی مدل ۲۴۴

کنترل تلویزیون ال جی فوتبالی ۷۰۱

 کنترل تلویزیون ال جی مدل ۴۰۴

کنترل تلویزیون ال سی دی شارژی ال جی اصلی

 کنترل تلویزیون ال جی کوتاه مدل ۸۰۳

ریموت کنترل پرو ویژن مدل ۰۰۱

 ریموت کنترل ال جی کد ۳۳۱

 ریموت کنترل ال جی کد ۳۲۱

 ریموت کنترل ال جی مدل ۶۷۱۰V۰۰۰۰۷A

 ریموت کنترل ال جی مدل ۸۵۸

 ریموت کنترل انواع تلویزیون های ال جی مدل ۸۵۹

کنترل کولر گازی ال جی پنجره ای

ریموت کنترل ال جی مدل AKB33871411

ریموت کنترل ال جی مدل AKB33659510

ریموت کنترل تلوزیون ال جی مدل IRAKB15603

ریموت کنترل ال جی مدل MKJ54138919

ریموت کنترل کولر گازی RG52B/E

ریموت کنترل مدل GZ-50GB-EO  مناسب برای کولر گازی

ریموت کنترل ال جی مدل AN-MR19BA

ریموت کنترل ال جی مدل AN-MR400G

ریموت کنترل کولر گازی 22

ریموت کنترل مدل A01 کد 1002422 مناسب یرای کولر گازی ال جی

ریموت کنترل مدل 1010593 مناسب برای کولر گازی ال جی

ادامه مطلبShow less

تنظیمات

اشتراک گذاری

منو

برای ذخیره موارد محبوب خود یک حساب در آریانور ایجاد کنید.

ورود

برای استفاده از لیست علاقه مندی های یک حساب رایگان ایجاد کنید.

ورود