پنل دایره

پنل LED روکار گرد نمانور
پنل ال ای دی روکار گرد نمانور نیاز به برش در سقف ندارد و به سادگی نصب یک چراغ سقفی قابل نصب است
پنل LED روکار گرد نمانور
 دارای لامپ با 3 توان مختلف
در دو نوع آفتابی و مهتابی
2 سال گارانتی
پنل سرامیکی 3 وات توکار
پنل سرامیکی 3 وات
3 watt ceramic panel
پنل سرامیکی 3 وات توکار الیس داری خط برش 7.5 سانتی متر دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی
پنل سرامیکی 6 وات توکار
پنل سرامیکی 6 وات
6 watt ceramic panel
پنل سرامیکی 6 وات الیس توکار داری خط برش 10.5 سانتی متر دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی
پنل سرامیکی 12 وات توکار
پنل سرامیکی 12 وات
12 watt ceramic panel
پنل سرامیکی 12 وات الیس توکار داری خط برش 153 میلیمتر دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی
پنل سرامیکی 18 وات توکار
پنل سرامیکی 18 وات
18 watt ceramic panel
پنل سرامیکی 18 وات الیس توکار داری خط برش 210 میلیمتر دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی
پنل سرامیکی 24 وات توکار
پنل سرامیکی 24 وات
24 watt ceramic panel
پنل سرامیکی 24 وات الیس توکار داری خط برش 280 میلیمتر دارای 2 سال گارانتی و طول عمر بالا و عرضه دو طیف نوری آفتابی و مهتابی