هواکش صنعتی

هواکش صنعتي هفت پره فلزي دمنده سري ايلکا مدل VIK-40L4S
موجود است
هواکش صنعتي هفت پره فلزي دمنده سري ايلکا مدل VIK-40L4S

Damandeh VIK-40L4S Eilka Series Industrai 7 Metalic Wing Fan
هواکش صنعتی دمنده فلزی مناسب کارگاه ها و آشپرخانه ها و... است که با تخلیه هوا فضایی سالمتر در اختیار شما قرار می دهد