لامپ کم مصرف

چراغ COB دایره 5 وات چراغ COB دایره 5 وات
مشاهده سریع
عشق
تماس بگیرید 33940317-021
‎تومان120
به طور تقریبی میزان نوردهی یا بازه نوری این نوع چراغ‌ها 25 درصد بیشتر و مصرف انرژی آن حدود 85 درصد کمتر می‌باشد. برای ساخت این چراغ، بر روی برد از چندین LED SMD استفاده شده است. این چراغ‌ها به صورت فشرده کار شده و خود...
مشاهده سریع
عشق
لامپ کم مصرف 105 وات پارس لامپ گل(Flower) لامپ کم مصرف 105 وات پارس لامپ گل(Flower)
مشاهده سریع
عشق
ناموجودبرای خرید تماس بگیرید
تماس بگیرید 33940317-021
‎تومان64,400
لامپ کم مصرف 105 وات پارس  گل ( گلسا)را میتوان برای روشنایی ها عمومی مثل جلو درب مغازه ها و  هر جایی که نیاز به نور زیاد دارد لامپهاي ‍ CFL  دومين نسل از لامپ هاي كم مصرف مي باشند و در واقع فشرده شده  لامپ هاي فلورسنت...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 28 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 28 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان177,000
چراغ زیرکابینتی 28 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست و هشت وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 26 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 26 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان166,000
چراغ زیرکابینتی 26 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست و شیش وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 24 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 24 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان162,000
چراغ زیرکابینتی 24 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست و چهار وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 22 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 22 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان157,000
چراغ زیرکابینتی 22 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست و دو وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 20 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 20 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان152,000
چراغ زیرکابینتی 20 وات T4 مهتابی زیر کابینتی بیست وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود,...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 18 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 18 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان145,000
چراغ زیرکابینتی 18 وات T4 مهتابی زیر کابینتی هجده وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود,...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 16 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 16 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان143,000
چراغ زیرکابینتی 16 وات T4 مهتابی زیر کابینتی شیانزده وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 12 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 12 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان141,000
چراغ زیرکابینتی 12 وات T4 مهتابی زیر کابینتی دوازده وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود,...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 8 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 8 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان134,000
چراغ زیرکابینتی 8 وات T4 مهتابی زیر کابینتی هشت وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود,...
مشاهده سریع
عشق
چراغ زیرکابینتی 6 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت) چراغ زیرکابینتی 6 وات T4 لامپ زیر کابینتی(فلوریسنت)
مشاهده سریع
عشق
‎تومان131,000
چراغ زیرکابینتی 6 وات T4 مهتابی زیر کابینتی شیش وات مناسب استفاده در روشنایی کابینت -قفسه فروشگاهی-لایت باکس -کتاب خانه ها- آرک سقف -نور مخفی) و... از ویژگی ها این روشنایی مورد استفاده قرار  گرفتن در فضا ها محدود,...
مشاهده سریع
عشق
لامپ گرد 40W-T9 لامپ کمیاب و خاص لامپ گرد 40W-T9 لامپ کمیاب و خاص لامپ گرد 40W-T9 لامپ کمیاب و خاص
مشاهده سریع
عشق
‎تومان198,000
لامپ مهتابی فلوریسنت گرد T9 لامپ 40 وات T9  3 تا 4 برابر کمتر ازلامپ ها رشته ای مصرف میکند,وبا اندازه جمع و جور خود تولید کنندگان را قادر میسازد لامپ تی9 در فضای محدود روشنایی پر نوری را جا دهند.لامپ 40 وات دایره...
مشاهده سریع
عشق
لامپ گرد 32W-T9 لامپ کمیاب و خاص لامپ گرد 32W-T9 لامپ کمیاب و خاص لامپ گرد 32W-T9 لامپ کمیاب و خاص
مشاهده سریع
عشق
‎تومان184,000
لامپ مهتابی فلوریسنت گرد T9 لامپ 32 وات T9  3 تا 4 برابر کمتر ازلامپ ها رشته ای مصرف میکند,وبا اندازه جمع و جور خود تولید کنندگان را قادر میسازد لامپ تی9 در فضای محدود روشنایی پر نوری را جا دهند.لامپ 32 وات دایره...
مشاهده سریع
عشق
لامپ گرد 22W-T9 لامپ کمیاب و خاص لامپ گرد 22W-T9 لامپ کمیاب و خاص لامپ گرد 22W-T9 لامپ کمیاب و خاص
مشاهده سریع
عشق
‎تومان165,000
لامپ مهتابی فلوریسنت گرد T9  لامپ 22 وات T9  3 تا 4 برابر کمتر ازلامپ ها رشته ای مصرف میکند,وبا اندازه جمع و جور خود تولید کنندگان را قادر میسازد لامپ تی9  T9 کلفت در فضای محدود روشنایی پر نوری را جا دهند.لامپ 22...
مشاهده سریع
عشق
نمایش 1 تا 18 از 37 مورد

لامپ کم مصرف

لامپ کم مصرف

لامپ کم مصرف فلوریسنت سرپیچ معموله گرد و 2d

در ابتدا این لامپ توسط اد هامر برای مقابله با بحران نفتی سال ۱۹۷۳ طراحی ،تولید و عرضه گشت.

 با طراحی و تولید لامپ های کم مصرف تحول عظیمی در صنایع روشنایی به وجود آمد.

 ال ای دی که از خانواده ی لامپ های فلورسنت می باشد رفته رفته جایگزین  لامپ های رشته ای شد  و در صدر فروش قرار گرفت.

 مردم با اینکه این  نوع لامپ را با قیمت بالاتری تهیه می‌کردند اما به دلیل عمر بیشتر و مصرف کمتر آن در مجموع برای شان با صرفه تر می گشت.

 با توجه به بحران جهانی برای مسئله محیط زیست نتیجه گیری بر این اساس شد که استفاده از لامپ های کم مصرف به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و حفظ محیط زیست کمک بسیاری می‌کند.

 فناوری ساخت این لامپ ها به گونه ای است که اجزای مدار و سیم پیچ در ابعاد کوچکتری ساخته می شوند و مشکل آهسته روشن شدن و چشمک زدن ندارند.

 نحوه ی کار لامپ های کم مصرف

 فناوری بکار رفته در لامپهای کم مصرف فلورسنس می باشد با تغییر طول موج نور در بر آن ها سبب روشنایی  لامپ می شود.

همچنین مهتابی ها) لامپ فلورسنت) و لامپ های کم مصرف

(لامپ فلورسنت فشرده ) با پرتوهای ماورای بنفش ساطع شده توسط  تخلیه الکتریکی بخار جیوه کار  می‌کنند.

 در لامپ های  کم مصرف لوله های شیشه ای  خمیده ای  وجود دارد که با گاز جیوه  پر شده است .

 بخار جیوه   با تحریک پوشش فسفر درون لوله های شیشه ای  در محدوده ی  ماورا بنفش نور را تولید می کند.

 یکسو کننده ف خازن های صافی ، کلید ترانزیستوری  و یک برد الکترونیکی کوچک درون چوک های الکترونیکی برای انتقال جریان برق گاز داخل لوله قرار گرفته اند.

 همچنین تجهیزات نام برده شده،  مدار تشخیص فرکانس بالا را به یک اینورتر dc به ac سری می کنند، در نتیجه فرکانس بالایی حدود ۴۰ کیلو هرتز نتیجه اعمالی  لامپ است.

 مزایای استفاده از لامپ کم مصرف چیست؟

می توان با توجه به دکوراسیون منزل این لامپ را در رنگ های یخی ، آفتابی و رنگی  با اندازه های مختلف تهیه نمود.

 یکی از موارد قابل توجه در لامپ های رشته ای تولید گرمای بسیار زیاد است که در صورت استفاده از لامپ های ال ای دی شاهد کاهش گرمای تولیدی خواهید بود.

 همان طور که گفتیم مسئله زیست محیطی یک بحران جهانی شده است به این ترتیب با استفاده از لامپ های ال ای دی می توان تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش داد.

 طول عمر بسیار  خوب  حدود ۸ برابر بیشتر لامپ های ال ای دی در برابر لامپ های رشته ای آن را به گزینه ای  مناسب برای خرید تبدیل می کند.

 ویژگی  بسیار مهم  و اساس نام گذاری این لامپ ها کم مصرف بودن آن است.  برای فهم هرچه بیشتر این موضوع باید گفت مصرف انرژی لامپ کم مصرف یک پنجم لامپ رشته ای می باشد.

 آیا  استفاده از لامپ کم مصرف ضرری دارد؟

 باید در جواب گفت بله ، استفاده از لامپ های کم مصرف در طولانی مدت باعث افسردگی و خستگی زودرس می گردد.

 برای انجام کارهایی که نیاز به تمرکز ذهنی دارند با استفاده از لامپ های کم مصرف در طولانی مدت ایجاد اختلال می کنیم و با این تفاسیر بازه ی کاری افراد پایین می یابد.

   ممکن است افرادی که بیش از ۸ ساعت زیر نور لامپ های فلورسنت قرار دارند با بیماری آب مروارید روبه رو شوند.

 ایجاد کک و مک نیز از دیگر موارد دیده شده در استفاده از این لامپ می باشد که بهتر است در زمان معرض با نور لامپ های فلورسنت ، کرم  ضد آفتاب استفاده نمایید.

 خانم ها اگر  عادت به خوابیدن  در شب با چراغ روشن دارند  باید در نظر بگیرند ؛ خوابیدن زیر نور لامپ های کم مصرف امکان ابتلای آنان به سرطان سینه  را ۲۲ درصد نسبت به خانم هایی که زیر نور این لامپ ها  نمی خوابند بالا می برد.

 به دلیل وجود جیوه درون لامپ های کم مصرف در صورت شکسته شدن آن نیاز به ترک اتاق به مدت ۱۵ دقیقه می باشد.

 این لامپ  ایجاد تنش‌های روانی را بالا می برد و اشعه ماورا بنفش و نور آبی آن برای انسان مضر است.

 در مدار دیمر دار نمی توان از آن استفاده نمود   و در وسایلی که حساس و اشعه یو وی هستند باعث  اثر منفی می شود.

برای خرید لامپ های کم مصرف  به وب سایت آریا نور مراجعه کنید  و از ما راهنمایی بخواهید.

ادامه مطلبShow less

تنظیمات

اشتراک گذاری

منو

برای ذخیره موارد محبوب خود یک حساب در آریانور ایجاد کنید.

ورود

برای استفاده از لیست علاقه مندی های یک حساب رایگان ایجاد کنید.

ورود