سوکت صنعتی

سوکت صنعتی 32*3 IP44
ناموجود

سوکت صنعتی  ۳۲*3  IP44 پارت
سوکت کامل نری به همراه مادگی
 دارای گواهی نامه استاندارد اروپا (CE)
 مخصوص شرایط سخت
مقاوم در برابر پاشش ابر از همه جهات و ورود اجسام خارجی
سوکت ثابت 63 * 5 IP67
ناموجود

سوکت صنعتی  ۳۲*۴  IP67 پارت
سوکت کامل نری به همراه مادگی
 دارای گواهی نامه استاندارد اروپا (CE)
 مخصوص شرایط سخت
مقاوم در برابر پاشش ابر از همه جهات و ورود اجسام خارجی
در شرایط تعیین‌شده برای غوطه‌وری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیان‌بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (تا 1 متر غوطه‌وری در آب).
سوکت ثابت 32 * 5-IP44
ناموجود

سوکت صنعتی  ۳۲ * ۵  IP44  پارت
سوکت کامل نری به همراه مادگی
 دارای گواهی نامه استاندارد اروپا (CE)
 مخصوص شرایط سخت
مقاوم در برابر پاشش ابر از همه جهات و ورود اجسام خارجی
سوکت ثابت 16*5 -IP44
ناموجود

سوکت صنعتی  ۱۶ * ۵  IP44 پارت
سوکت کامل نری به همراه مادگی
 دارای گواهی نامه استاندارد اروپا (CE)
 مخصوص شرایط سخت
مقاوم در برابر پاشش ابر از همه جهات و ورود اجسام خارجی