دارو ها آکواریومی

دارو پلیگ دیسکس
موجود است
دارو دستساز پلیگ دیسکاس
دارو مخصوص بیماری پلیگ در دیسکس ها میباشد این بیماری همانطور که میدانید همانند بیماری ایدز در انسان و اگر درمان زود شروع کنید احتمال بهبود بالاست(قبل از زخم شدن روی بدن)
این دارو به همراه دستورالعمل ۸ روزه ارسال میشود و پس از روز پنجم علایم بهبودی نمایان میشود 
توجه 1-بعد از بهبودی دوره درمان را تا ۸ روز ادامه دهید2-این دارو برای درمان ۱۰ دیسکاس ۱۵۰ لیتر آب ساخته شده